Nieznajomość prawa szkodzi!
Nie ryzykuj, skorzystaj z porady prawnej w Kancelarii.

Kancelaria Prawna Amicus Legis

PRAWO GOSPODARCZE (OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW)

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw (spółek oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach dotyczących działalności gospodarczej m.in. przygotowuje i opiniuje pisma oraz umowy na życzenie Klienta, doradza w bieżących problemach prawnych, reprezentuje Klientów, przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz kontrahentami, prowadzi windykację, a także pełną obsługę prawną w zakresie prawa spółek, tym rejestracją spółek i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także z zakresu prawa upadłościowego. Ponadto doradza swoim Klientom w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego.

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Kancelaria prowadzi m.in. sprawy o zapłatę i inne roszczenia wynikających z umów, sprawy spadkowe, sprawy dotyczące prawa własności i posiadania, sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty, o podział majątku wspólnego, o ustalenie kontaktów i władzy rodzicielskiej, a także zajmuje się ochroną praw pozwanych, reprezentując Klientów w sądzie, przed urzędami, organami administracji publicznej i komornikami. Ponadto sporządzamy umowy, porozumienia, opinie prawne oraz wszelkiego rodzaju pisma z zakresu prawa cywilnego.

ODSZKODOWANIA

Kancelaria specjalizuje się w prawie odszkodowawczym, dochodząc w imieniu Klienta m.in. odszkodowań za szkody komunikacyjne i inne szkody majątkowe, linie i słupy znajdujące się na działkach, wypadki w pracy, wypadki, poślizgnięcia i potknięcia na ulicach i w innych miejscach publicznych, szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (każde urządzenie elektryczne,  zasilane gazem czy paliwem), tragiczną lub nagłą śmierć osoby bliskiej, inne szkody na osobie, zadośćuczynienie za doznane krzywdy, renty odszkodowawcze oraz odszkodowania za błędy medyczne.

PRAWO PRACY

Kancelaria reprezentuje w sporach sądowych pracowników, jak i pracodawców. Udziela pomocy w dochodzeniu m.in. roszczeń o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowej. Ponadto dla pracodawcy prowadzi bieżącą obsługę prawną z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą, tworzy akty prawa wewnętrznego (procedury, wytyczne, regulaminy pracy i wynagradzania), przygotowuje i opiniuje umowy związanych ze stosunkiem pracy, doradza w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy, gwarantując pełną ochronę pracodawcy we wszelkich sporach pracowniczych.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria specjalizuje się w prawie dotyczącym nieruchomości, doradzając zarówno wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości, jak i indywidualnym klientom we wszelkich sprawach z zakresu prawa nieruchomości. Kancelaria prowadzi m.in. sprawy sądowe wspólnot mieszkaniowych, wszelkie sprawy o zwrot nieruchomości, zasiedzenie, podział nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczenie i dotyczące służebności przesyłu. Ponadto doradza przy nabywaniu nieruchomości oraz w świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego oraz przeprowadza audyty prawne nieruchomości.

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

W ramach pomocy udzielanej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, przygotowuje odwołania, skargi do WSA, skargi kasacyjne oraz wszelkiego rodzaju pisma i wnioski w postępowaniu administracyjnym i podatkowym. Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach podatkowych z zakresu prawa akcyzowego. Prowadzimy obsługę prawną dużych podmiotów zajmujących się dostawą oraz eksportem pojazdów za granicę, jak również pomagamy właścicielom komisów samochodowych oraz osobom fizycznym. W imieniu Klientów występujemy także z wnioskami o zwrot akcyzy w związku z dostawą lub eksportem pojazdów za granicę, reprezentując Klienta w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

PRAWO CELNE I AKCYZA

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa celnego oraz akcyzowego. Prowadzimy obsługę prawną dużych podmiotów zajmujących się dostawą oraz eksportem pojazdów za granicę, jak również pomagamy właścicielom komisów samochodowych oraz osobom fizycznym. W imieniu Klientów występujemy także z wnioskami o zwrot akcyzy w związku z dostawą lub eksportem pojazdów za granicę, reprezentując Klienta w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Biuro Kancelarii w Warszawie

Kondratowicza 61/2403-285 Warszawa

Punk kontaktowy w Holandii

Saturnusstraat 247521WL Enschede

Punk kontaktowy w Wielkiej Brytanii

3A Hawthorne Rd EdmontonN18 1EY London