WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ – CO W NIM?

Konieczny jest wniosek – wniosek jest na formularzu, który znajdziecie na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości – zwróćcie uwagę pobierając go z internetu, czy jest aktualny, bowiem możecie spotkać jeszcze wnioski sprzed zmiany przepisów, które wchodzą w życie 24 marca.

Sam druk wydaje się nieskomplikowany, ale niemniej przytoczę jego elementy z wyjaśnieniem różnych trudniejszych pojęć. Tym bardziej, że podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych może skutkować nie tylko odrzuceniem wniosku, ale również odpowiedzialnością karną z przepisów Prawa Upadłościowego.

Treść wniosku:

·      imię, nazwisko oraz numer PESEL – UWAGA!!! Należy podać też numer NIP, jeśli wnioskodawca miał taki numer w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość!!!

·      wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika - jeśli posiadacie nieruchomości – wskażcie ich adres, jeśli nie, to wpiszcie adres zamieszkania

·      wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie – tu trzeba trochę talentów pisarskich – można napisać np. tak – „zaciągnąłem pożyczki w pięciu bankach wskutek utraty pracy/zmniejszenia mojego wynagrodzenia nie byłem w stanie ich spłacać” albo „prowadziłem działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, wykonałem usługę/pracę lecz mój kontrahent nie zapłacił mi w związku z tym nie byłem w stanie regulować moich zobowiązań”. Można i trzeba wpisywać tu prawdziwe zdarzenia, unikajcie jednak sformułowań, które mogą sugerować, że z własnej winy powiększyliście swoje zadłużenie lub w ogóle popadliście w długi. Trudno w tej krótkiej formie wyczerpać wszystkie możliwe przypadki – ale zwróćcie uwagę na to co w tym miejscu będziecie pisali, bowiem sąd może to czytać literalnie i narobicie sobie niepotrzebnego kłopotu odrzuceniem wniosku w ogóle!!! Jeśli nie wiecie jak – udajcie się do fachowca!!! – tak, tak – do mnie też można!!!

·      aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – tu można posłużyć się zapisami z powszechnie dostępnego formularza wykazu majątku składanego na podstawie art. 801 kpc – formularzy tego typu znajdziecie wiele w internecie.

·      spis wierzytelności z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty – UWAGA!!! – tu trzeba się przyłożyć – wszystkie wyżej podane elementy muszą się znaleźć – inaczej zostaniecie wezwani do uzupełnienia wniosku, a jeśli tego nie zrobicie – wniosek Wasz zostanie odrzucony!!!

·      spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności – chodzi tu o wszystkie Wasze długi, które nie są prawomocnie zasądzone przez sąd, czyli na przykład trwa jeszcze sprawa sądowa. UWAGA!!! Frankowicze – tu jest pułapka zastawiona na Was – jeśli chcecie kwestionować swoje zadłużenie (a teraz macie duże szanse wygrania), to teoretycznie istnieje szansa dalszego prowadzenia Waszego postępowania, ale!!! W momencie ogłoszenia Waszej upadłości wszystkie sprawy sądowe ulegają zawieszeniu, a następnie są umarzane. Wierzyciel, w tym przypadku bank może złożyć wniosek do sądu upadłościowego o uwzględnienie jego wierzytelności, i tu jest pierwsza pułapka – zapewne poda kwotę Waszego długu wynikającą z ksiąg handlowych banku, czyli to co wynika z umowy, którą właśnie kwestionujecie!!! Syndyk może nie uznać tej wierzytelności, po czym bank może to zaskarżyć do Sądu Upadłościowego. Mam bardzo poważne wątpliwości czy sąd uwzględni Wasze racje z różnych powodów; 

·      Potrzebne są wyliczenia, może biegły – kto za to zapłaci? Czy syndyk będzie chciał się w to zaangażować, nie mając na to środków? Sami nie możecie występować w sprawie, ponieważ w sprawach cywilnych dotyczących Waszego majątku reprezentować Was może tylko syndyk. Z drugiej strony większość kredytów frankowych zabezpieczona jest hipoteką, więc po sprzedaży nieruchomości może okazać się, że bank i tak dostanie swoje!!! To wszystko wymaga rozważenia i chyba jednak pomocy fachowca!!!

·      lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika z datami ich ustanowienia – chodzi o hipoteki, zastawy i zastawy rejestrowe – również te ustanowione w ramach postępowań egzekucyjnych. UWAGA!!! Wystrzegajcie się wszystkich ruchów związanych z Waszym majątkiem przed złożeniem wniosku o upadłość – jeśli usiłowaliście w ten sposób, kogoś uprzywilejować, może to być bezskuteczne, a w dodatku również skończyć się zarzutami karnymi z art. 300 lub 301 kk!!! Takie rzeczy trzeba robić mądrze, czyli…. Tak, tak znowu fachowiec!!!

·      informację o osiągniętych przychodach oraz kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość – to raczej jasne, ale trzeba zrobić to szczególnie dokładnie!!!

·      informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku o upadłość, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach – to też jasne – pamiętajcie o uwadze powyższej!!!

·      informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości o wartości przekraczającej 10.000 złotych – toteż raczej jasne – patrz uwaga wyżej!!!

·      oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku – UWAGA!!! Za nieprawdziwe lub niepełne dane odpowiadacie karnie!!! 

 

Koszt wniosku – wpis od wniosku wynosi 30 złotych!!

Gdzie złożyć? – do sądu, w którym funkcjonuje wydział lub sekcja upadłościowa – niestety lokalizacja ta nie jest czasami zbyt oczywista, więc albo pytajcie w Waszym sądzie lub też znajdziecie tę informację na stronach naszej kancelarii (za chwilę – niestety – sami się zdziwiliśmy, jak to jest porozrzucane)

cdn